Den 18 januari bjöd Skolverket åter igen in till ett rundabordssamtal. Samtalet fokuserade i huvudsak på hur vi kan öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och hur samverkan mellan huvudmän ska fungera i praktiken.

På skolverket.se kan du läsa mer om vad som kan öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft