Här hittar du aktuell information om Gy25 som gäller gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Uppdaterad information om Gy25 finns på skolverket.se