Både antalet antagna till högskoleutbildningar och antalet behöriga sökande ökar med drygt fyra procent våren 2024 jämfört med våren 2023. Samtidigt är könsfördelningen oförändrad – två tredjedelar av både de behöriga sökande och de antagna är kvinnor.

På uhr.se finns allt om antagningen till högskolan 2024.