Nu kan du ta del av Skolverkets tredje remiss gällande ämnesbetygsreformen. I denna omgång remitteras återstående ämnesplaner, några helt nya ämnen samt att ett fåtal ämnesplaner från remissomgång två nu återremitteras. Fram till den 10 januari 2024 kan du lämna synpunkter.

Allt om tredje remissen för Gy25 finns på skolverket.se