Elever som inte klarar de nationella proven i trean riskerar att missa behörighet till gymnasiet, visar en ny undersökning.
– Sätter inte skolan in tidigt stöd blir det jättedyrt i längden, både för individen och samhället, säger forskaren Elin Vimefall.

Läs mer om tidiga åtgärder och gymnasiebehörighet på vilarare.se