Skolinspektionen har under 2023 tagit emot 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är mer än en halvering jämfört med fjolåret och den lägsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2010. Även i år kommer majoriteten av ansökningarna från skolkoncerner.

Läs mer om minskade tillståndsansökningar på skolinspektionen.se