Hälften av de granskade skolorna under 2022 följer inte lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna, visar Skolinspektionens årsrapport.

Läs rapporten – Skolinspektionens årsrapport 2022