Lärare undervisar två nyanlända elever

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I fyra artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.

Läs Åsa Sundelins artiklar på skolverket.se