Från norr till söder är civilsamhället engagerat i att hjälpa människor som står långt från samhället. Nu visar ett forskningsprojekt att folkbildningens aktörer gör viktiga insatser för att människor ska komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer om folkbildningens betydelse för arbetsinkludering på folkbildningsradet.se