Hösten 2021 var studieintresset bland eleverna på gymnasieskolans årskurs 3 lika stort som tidigare år. Ungefär 75 procent på högskoleförberedande program och cirka 30 procent på yrkesprogram planerar att läsa vidare.

Läs mer om studiesituationen på gymnasieskolan under coronapandemin på scb.se