Materialet visar på exempel där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning i undervisningen på skolverket.se

Ladda ner materialet som pdf