Kvinnor och män väljer i hög grad olika utbildningar, trots att det länge funnits en politisk vilja att minska skillnaderna. Enligt forskningen beror de olika valen inte bara på människors intressen och förmågor utan även påverkan från skolan och samhället.

– Valet av utbildning och yrke är inte en isolerad händelse vid en enda tidpunkt i livet. I stället är valet en pågående process där vi väger samman alla våra samlade erfarenheter, säger Jakob Lindahl, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fakta: förklaringsfaktorer bakom könsskillnader i utbildningsval
Forskningen ger en bred bild av faktorer som samspelar för att driva och upprätthålla könsskillnaderna i utbildningsval.

  • Individens intresse och uppfattning om den egna förmågan
  • Individens värderingar, attityder och yrkesmål
  • Familjebakgrund och omgivning
  • Information och vägledning
  • Skilda villkor i könskodade områden (löner, karriärmöjligheter)
  • Föreställningar i skolmiljön om kön, valfrihet och kompetens
  • Utbildningsutbud och utbildningspolitiska reformer
  • Elevsammansättning, ämneskulturer och normer
  • Löner och karriärmöjligheter
  • Lokalt utbildningsutbud och den lokala arbetsmarknaden

Mer om könsskillnader vid utbildningsval finns på jamstalldsmyndigheten.se