Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Förslag som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Läs mer om innehållet i omställningspaketet på regeringen.se