Rapport om framtidens yrkesutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenskrisen slår hårt mot hela samhället. För att möta problematiken presenterar Svenskt Näringsliv nu en reformagenda. Avgörande, enligt rapporten, är att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen.

Läs mer om förslagen som ska fixa kompetenskrisen på svensktnaringsliv.se