ESF-projektet Prao i Skåne har tillsammans med flera kommuner tagit fram en ny handledarguide för prao. Den vägleder arbetsgivare och handledare i hur man tar emot en praoelev för bästa resultat.

Läs mer om handledarguiden för prao på esf.se