Den 29 september upphör många av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19. Det innebär att skolor kan börja ta bort de förebyggande åtgärder som vidtagits för att undvika trängsel. Här hittar du övergripande information om vad som gäller i skolan i höst.

Mer om vad som gäller i skolan efter 29/9 finns på skolverket.se