Under 2019 arbetade 60 procent av gymnasieeleverna någon gång extra vid sidan av sina studier. Bland kvinnor arbetade 65 procent någon gång under året medan motsvarande andel för män var 57 procent. Det var vanligast att arbeta under sommarmånaderna.

Statistik om gymnasieelevers extrajobb hittar du på scb.se