Det är smidigast att ansöka om bedömning av utländsk utbildning på vår webbplats. Men för den som har skyddade personuppgifter eller saknar e-postadress finns möjligheten att använda en pappersblankett.

Pappersblankett för bedömning av utländsk utbildning finns på uhr.se