Bild på två personer som tittar på en datorskärm

Nu finns Universitets- och högskolerådets (UHR:s) webbtjänst för bedömning av utländsk utbildning på engelska. Tjänsten, som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige, innehåller information om drygt 700 utbildningar från 50 länder.

Läs mer på uhr.se >>

Gå till bedömningstjänsten på engelska – Qualifications Assessment Tool >>