Andelen gymnasieungdomar som studerar vidare är betydligt lägre än den andel som planerar att läsa på högskolan.
Samtidigt är kännedomen om studiebidraget och studielånen bland gymnasieungdomar låg, visar en ny myndighetsgemensam rapport från CSN, UKÄ och UHR.

Läs mer på csn.se >>

Läs rapporten som pdf – Högskolestudier – intresse, planer och finansiering >>