I denna promemoria redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier tre år efter gymnasieskolan. Statistiken omfattar ungdomar som slutförde gymnasieskolan läsår 2014/15, och vad de gjorde år 2018.

Läs mer på skolverket.se >>

Ladda ner statistikredovisningen som pdf >>