Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning.

Läs mer på skolverket.se >>

Ladda ner publikation som pdf – Att välja för framtiden >>