Euroguidance är ett nätverk för vägledning som på uppdrag av Europeiska kommissionen arbetar för vägledningens internationalisering. Vid nätverkets möte i Bukarest nyligen utsågs Euroguidance Sweden till ordförande.

Läs mer på uhr.se >>