Visa på den akademiska nyttan med utbytesstudier, anpassa utbildningarna så att de lämpar sig för utbyten och utveckla studie- och yrkesvägledningen. Det är huvudförslagen i en ny rapport från UHR för att få fler studenter att studera utomlands.

Läs mer på uhr.se >>

Läs rapporten som pdf – Det akademiska värdet av mobilitet >>