“Impressive” Post-Secondary Career Service Models: What Have We Learned? är rubriken för en webinarie-serie som bygger på två forskningsrapporter om karriärvägledning vid kanadensiska högskolor.

Läs mer på uhr.se