Högskolebehörighet på yrkesprogrammen, insatser för fler yrkeslärare och en utökad lovskola – det är viktiga delar av regeringens satsningar på gymnasieskolan i höstbudgeten.

I dag är det 35 procent av gymnasieeleverna som inte tar examen inom tre år. Av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel som nått en gymnasieexamen fem år senare. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen vill också att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Läs mer på regeringen.se