Boka en APL-utvecklare till din skola

Vill du har stöd och inspiration i din skolas utvecklingsarbete med arbetsplatsförlagt lärande? Skolverket erbjuder nu olika tjänster för att utveckla kvaliteten i apl.

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för

  • Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
  • Kartläggning för kvalitetssäkring av arbetsplatser
  • Bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Samverkan mellan skola och arbetsplats
  • Arbetet med lokala programråd
  • Etablering eller utveckling av lärlingsutbildning
  • Etablering eller utveckling av yrkesintroduktion
  • Etablering eller utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

De nationella apl-utvecklarna stödjer skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter som att kartlägga och anskaffa apl-platser eller utforma dokument. Utvecklingsinsatsen sker på skolan i form av dialogmöte med en mindre arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av rektor, lärare och eventuellt annan skolpersonal samt nationell apl-utvecklare.

Läs mer och gör en bokningsförfrågan på skolverket.se >>

2017-06-01T07:59:09+00:00 2017-06-01|
Translate »