Den 1 juni stängs UHR:s externa webbpats Euroguidance.se. Information om vägledning för utlandsviste finns nu på UHR:s vägledarsidor. Du hittar innehållet under fliken Inför en utlandsvistelse på vägledarsidorna på webbplatsen uhr.se.

Läs mer på uhr.se