I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen i syfte att säkerställa att studenterna får kunskaper för att kunna motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget och ger utredaren i uppdrag att göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen.

Läs mer om utredarens uppdrag på regeringen.se