Antalet sökande till yrkeshögskolans program ökade under 2023 med 6 procent. Andelen män som sökte till yrkeshögskolans program ökade jämfört med året innan. Antalet som sökte till och påbörjade studier inom yrkeshögskolans kurser ökade kraftigt.

Mer om ökningen av sökande till YH-utbildningar på myh.se