Skolinspektionen har godkänt 49 av 94 inkomna ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under 2023. Det är mer än en halvering jämfört med året innan. Det visar den senaste statistiken från Skolinspektionens tillståndsprövning.

Mer statistik om tillståndsprövning finns på skolinspektionen.se