Ny statistik visar att antalet elever som läser första året på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat sedan föregående läsår. Samtidigt har antalet elever som läser första året på ett högskoleförberedande program minskat något. Förändringen ligger i linje med vad Skolverket bedömer behöver ske för att gymnasieskolans utbildningsutbud ska spegla både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, men fortfarande finns stora utmaningar.

På skolverket.se finns mer om det ökade elevantalet på yrkesprogrammen