Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan. UHR har bland annat i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Läs mer om ämnesjusteringar för yrkeslärare på uhr.se