I takt med en fortsatt uppgång av den totala arbetslösheten drabbas även ungdomar (18-24 år). I slutet av februari var 4 000 fler ungdomar arbetslösa jämfört med samma månad förra året, sammanlagt handlar det om nära 43 000.

– Ungdomar brukar drabbas i en lågkonjunktur eftersom de oftare har tillfälliga arbeten och mindre arbetslivserfarenhet. Samtidigt är flexibiliteten och rörligheten högre bland dem, vilket gör att arbetslösheten bland unga ofta minskar i ett rätt tidigt stadie när konjunkturen väl stärks, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Mer om den ökande arbetslösheten bland unga finns på arbetsformedlingen.se