Studie- och yrkesvägledare löper betydligt högre risk än många andra att drabbas av stress och psykisk ohälsa.
– Många syvare har en mycket pressad arbetssituation, säger Lina Ali som är sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för studie- och yrkesvägledare.

Läs artikeln om arbetssituationen för syv på vilarare.se