Andelen personer som påbörjar högskolestudier det året de fyller 19 år har minskat kraftigt i de två senaste årskullarna. Det visar rapporten Rekryteringen till högskolan 2022. Rapporten publiceras årligen och redovisar skillnader per län och kommun.

På uka.se finns mer om direktövergången till högskolan.