Från och med den 19 februari går det att anmäla sig till över 700 kurser och program i antagningsomgången ST 2024. Förra året anmälde sig nära 54 000 sökande, en ökning med drygt två procent jämfört med ST 2022.

Läs mer om sommarkurserna på uhr.se