Det första året med omställningsstudiestödet har passerat och nu finns officiell statistik för 2023 publicerad. Nästan 5 200 personer studerade med omställningsstudiestöd under förra året.

Statistiken för omställningstudiestödet finns på csn.se