Artiklar på skolverket.se om vägledning av nyanlända

Studie- och yrkesvägledningssamtal och vägledning med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I fyra artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och karriärlärande i undervisningen.

Artiklarna om vägledning av nyanlända finns på skolverket.se