2022–2023 har EU:s myndighet för yrkesutbildning, Cedefop, bedrivit forskning och insamling av data från medlemsländerna, runt utvärdering av system och tjänster för livslång vägledning.

Läs mer om utvärderingen av Europas vägledningstjänster på uhr.se