Den fria rörligheten inom EU är ett av de mest uppskattade resultaten av Europasamarbetet. Mycket har genom åren gjorts för att smidigt överbrygga gränserna mellan våra länder. Som boende i ett EU land har vi rätt att arbeta på hela den fria arbetsmarknaden i Europa. Här kan Eures vara till hjälp.

Läs mer om Eures på uhr.se