Högre utbildning hjälper inte – kvinnor i Sverige har fortfarande generellt sett lägre inkomst än de män de lever tillsammans med, även då männen har en lägre utbildningsnivå än de själva. Ännu större blir gapet mellan kvinnor och män om familjen har barn. Det visar en ny undersökning från SCB.

Läs hela artikeln och undersökningen på scb.se