För få utbildar sig till yrkeslärare och en stor andel lämnar yrket.
– Synen på yrkesutbildning måste förändras och lärosätena behöver bli bättre på att visa betydelsen av att yrkesmänniskor utbildar sig till yrkeslärare, säger forskaren Maria C Johansson.

Läs artikeln på vilarare.se