Idag tas första steget i det som ska bli en ny historisk utbyggnad av yrkeshögskolan. Totalt beviljas nu mer än 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, var av 124 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning.

På myh.se kan du läsa mer om yrkeshögskolans satsning på teknik och grön omställning