Regeringen har fattat beslut om de nio gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ämnesplanerna är de första att bli beslutade i reformen Gy25 som bland annat innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg 1 juli 2025.

Läs mer om de nya ämnesplanerna på skolverket.se