Under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023 omfattade kommunernas arbete med aktivitetsansvaret totalt 63 800 ungdomar. Av dessa ungdomar var 45 procent kvinnor och 55 procent män. Två tredjedelar av ungdomarna fyllde 18 eller 19 år under perioden.

Mer statistik om kommunernas aktivitetsansvar finns på skolverket.se