Det är drygt 366 600 elever som läser en utbildning i gymnasieskolan läsåret 2023/24. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med 2 200. Det visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2023/24.

All statistik om elevantalet på gymnasiet hittar du på skolverket.se