Fler än någonsin examinerades från ett yrkeshögskoleprogram 2022. Samtidigt är examensgraden den lägsta på många år. Såväl kvinnors som mäns examensgrad minskade.

Mer statistik om hur många som tar examen från yrkeshögskolan finns på scb.se