Från 2024 höjs prisbasbeloppet och därmed höjs också studiemedlet med omkring 1 100 kronor till 2024. Även fribeloppet höjs vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel under 20 veckor får tjäna omkring 111 000 kronor det halvåret.

Läs mer om studiemedel och fribelopp på csn.se