Stockholms universitet har satsat på åtgärder för att minska avhoppen och skapa förutsättningar för de studerande att komma tillbaka efter studieuppehåll på Rektorsprogrammet. Det har gett goda resultat.

Läs mer om vägledning på rektorsprogrammet på skolledaren.se